Jesteśmy od tego, żeby Tobie pomóc.

Adaptacja Projektów

Zaufaj nam

Adaptacja projektu gotowego, typowego jest obowiązkowa, żeby uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić zamiar budowy domu. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków oraz potrzeb inwestora.

W przypadku zakupu projektu za naszym pośrednictwem oferujemy darmowe doradztwo przy wyborze projektu oraz atrakcyjną cenę adaptacji wynoszącą tylko
W pozostałych przypadkach

Oferujemy!

W ramach adaptacji

Sprawdzimy

zgodność projektu z planem miejscowym lub warunkami zabudowy.

Wykonamy projekt zagospodarowania terenu działki

na którym umiejscowimy budynek z wymiarami własnymi i odległościami od granicy, linie zabudowy, taras i schody do budynku, dojazd i dojście do budynku, bramę i furtkę, śmietnik z odległościami od granic działki, przyłącza gazu, wody i prądu w obrębie działki, miejsce parkingowe z odległościami od granic działki i ew. budynku, ew. zbiornik na ścieki z odległościami od granic działki itp.

Dostosujemy

głębokość fundamentów do lokalnej strefy klimatycznej.

Zaopiniujemy

projekt typowy przez architekta i konstruktora.

Dołączymy i oprawimy

w 4 egzemplarzach dokumenty wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez Inwestora – opinie, wypisy itp.

Przejmiemy

na siebie obowiązek głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego).

Dołączymy

stosowne uprawnienia oraz wypis do izby zawodowej.

Sporządzimy

informacje BIOZ – wytyczne dla Kierownika budowy.

Dołączymy

oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i normami.

Sporządzimy opis techniczny zawierający:

- opis planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą,
- kategorię geotechniczną budynku i warunki gruntowo- wodne,
- opis zagospodarowania terenu z dowodem zgodności budynku z warunkami zabudowy,
- wyliczenie bilansu powierzchni dla działki itp.

Do celów adaptacji inwestor powinien dostarczyć:

Opinię geotechniczną – tzw. badania gruntu na działce -można zamówić w naszym biurze

Aktualną mapę do celów projektowych przygotowaną przez geodetę. – można zamówić w naszym biurze

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Wypis i wyrys z planu miejscowego lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.

Zgodę właścicieli działek sąsiednich na przeprowadzenie przez ich teren mediów (jeśli konieczne).

Aktualny odpis z KW lub akt notarialny.

W skład oferty adaptacji nie wchodzą:

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy budynku

Specjalistyczne opracowania (np. mapa do celów projektowych, opinia geotechniczna, opracowania konserwatorskie, inwentaryzacja zieleni

Opłaty administracyjne i skarbowe

Koszt pełnomocnictw do zastępowania inwestora w różnych urzędach.

Projekty dodatkowe typu: projekt wzmocnienia gruntu, projekty sieci, przyłączy, studni, szamba, zbiorników retencyjnych na deszczówkę, projekt ogrodzenia, zjazdu itp.

Ewentualne Zmiany w Projekcie gotowym wycieniamy indywidualnie

O NAS

Wieloletnie doświadczenie pracy w różnych biurach projektowych oraz w administracji publicznej architektoniczno – budowlanej sprawia, że z nami nie tylko stworzysz swój wymarzony dom, ale też sprawnie przejdziesz meandry polskiej biurokracji i uzyskasz pozwolenie na jego budowę. To jeszcze nie wszystko! Pomożemy Tobie znaleźć ekipę budowlaną, kierownika budowy oraz załatwić kredyt – najlepszą ofertę spośród dwudziestu kilku banków.

KONTAKT